Click aici pentru lista de coduri CAEN eligibile pentru cursuri si workshop-uri!

Persoane de contact: Irina Isacila – Expert recrutare grup tinta (pentru cursurile dedicate managerilor / antreprenorilor – Telefon 0757.110.238 sau Madalina Sauciuc – Expert recrutare grup tinta (pentru cursurile dedicate specialiștilor din departamentele HR) – Telefon 0757.110.236

Acest curs îşi propune să ofere participanţilor o înţelegere sistemică şi practică a managementului proiectelor, să dezvolte abilităţile, aptitudinile şi competenţele acestora în domeniu pentru a putea rezolva sarcinile complexe din mediul organizaţional și a contribui la dezvoltarea acestuia.

Interacţionând în cadrul cursului, participanţii vor câştiga o imagine de ansamblu asupra unui proiect de succes şi vor dobândi tehnici şi instrumente relevante, prin care să lucreze împreună, să planifice, să comunice, să aloce eficient resurse şi să monitorizeze buna desfăşurare a unui proiect.

 

 

Număr de ore: 40 ore / curs

Loc de desfăşurare: Congress Hall Palas Iasi

Grup țintă: 50 antreprenori și manageri din cadrul IMM-urilor din Regiunea Nord Est, cu activitate în sectoarele: turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice (25/curs).

Preț curs: GRATUIT

Tip de certificat obţinut: certificat emis de Autoritatea Națională pentru Calificări

Formatori: Manuela Iftimoaei

Nivel de studii solicitat: studii superioare

Manuela are 16 ani de experiență profesională în domeniul managementului de proiect (redactare, coordonare, supervizare, raportare).

A scris și accesat finanțări pe diferite programe şi linii de finanţare, precum: Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, TBC şi Malariei, PHARE, UNICEF, Banca Mondială, USAID, UNODC, Fondul Social European, Comisia Europeană, Organizația Internatională pentru Migrație, Ministerul Afacerilor Externe, Fondul ONG in Romania – granturile SEE 2009-2014, Contribuția Elveției pentru Uniunea Europeană extinsă s.a.

De asemenea, a asigurat managementul a peste 20 proiecte și a oferit consultanță privind implementarea de proiecte europene în cadrul Centrului de Resurse al ADV România, dezvoltat cu finanțare prin Fondul Social European.

Pe lângă studiile superioare în asistență socială și master în probațiune, Manuela are studii postuniversitare de economie socială și formări suplimentare în manager de proiect, evaluator proiecte, formator, expert achiziții publice, lobby și advocacy.

Manuela are peste 450 de ore ca formator, susținând cursuri pe teme legate de management de proiect, economie socială, antreprenoriat, peer-education în rândul a diferite categorii de specialiști (reprezentanți ai altor organizații non-guvernamentale, medici, cadre didactice, asistenți sociali, reprezentanți ai instituțiilor publice etc.), dar și persoane din grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilități, persoane private de libertate, persoane care provin din mediul rural, tineri cu comportamente la risc, etc.).

Este autor și coautor la 12 publicații și articole apărute în ghiduri și lucrări de specialitate, iar de-a lungul timpului a participat la 6 studii și cercetări în domeniul stiințelor sociale.

Proiectul “Antreprenori competitivi – ocupare sustenabilă și incluzivă în sectorul economic din Regiunea Nord-Est” va fi implementat pe o perioadă de 12 luni (18.05.2018 – 17.05.2019), fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020