Curs Manager Inovare

Click aici pentru lista de coduri CAEN eligibile pentru cursuri si workshop-uri!

Persoane de contact: Irina Isacila – Expert recrutare grup tinta (pentru cursurile dedicate managerilor / antreprenorilor – Telefon 0757.110.238 sau Madalina Sauciuc – Expert recrutare grup tinta (pentru cursurile dedicate specialiștilor din departamentele HR) – Telefon 0757.110.236

Într-un mediu de afaceri în continuă dezvoltare, în care trebuie să depui un efort din ce în ce mai mare pentru a ramâne în fața concurenței, inovarea joacă un rol important.

Inovarea este procesul prin care ideile noi se transformă în valori materiale destinate vânzării, deci, pieţei. În acest context, rolul managerului de inovare este foarte important. Acesta răspunde de exercitarea funcţiilor manageriale de identificare idei/soluţii noi, analiză, sinteză şi previziune, organizare, antrenare, coordonare, control-evaluare, precum şi de identificarea schimbărilor produselor / tehnologiilor / serviciilor în funcţie de mediul exterior.

Competențe dobândite

  • Elaborarea strategiei de inovare a firmei;
  • Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei;
  • Coordonarea dezvoltării profesionale a echipei;
  • Coordonarea culegerii de idei creative;
  • Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare;
  • Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei;
  • Evaluarea procesului de inovare;
  • Asigurarea continuităţii procesului de inovare.

Despre Oana:

Oana este trainer și consultant cu o experiență de peste 10 ani în dezvoltarea de proiecte cu finanțare externă/internă nerambursabilă/rambursabilă sau din surse proprii, în cadrul instituțiilor publice și private, în interesul cărora și-a desfășurat activitatea.

De asemenea, de peste 10 ani oferă consultanță în dezvoltarea de afaceri, înclusiv management și, tot de atunci, susține training-uri, seminarii și prezentări pe domenii specifice.

Proiectul “Antreprenori competitivi – ocupare sustenabilă și incluzivă în sectorul economic din Regiunea Nord-Est” va fi implementat pe o perioadă de 12 luni (18.05.2018 – 17.05.2019), fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020